اساسنامه صندوق

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری زرین پارسیان در تاریخ 1393/07/01 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل بر 67 ماده می باشد، بر طبق ماده ٣ اساسنامه هدف از تشکیل صندوق ،جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری ،بهره گیری از صرفه جوئیهای ناشی از مقیاس و تامین منافع برای سرمایه گذاران می باشد . موضوع فعالیت صندوق بر طبق بند٤ این اساسنامه، سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و کلیه اوراق بهاداری است که مجوز آنها توسط دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سبا صادر شده باشد که خصوصیات آنها در امیدنامه ذکر شده است . در این اساسنامه موضوعاتی همچون واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز ، سرمایه گذاری موسسان ، حداقل و حداکثر مشارکت در صندوق ،حسابهای بانکی ، مجامع ، وظایف و مسئولیت های ارکان صندوق (مدیر ، متولی ، ضامن ، حسابرس )، تشریفات معاملات اوراق بهادار و .... به تفصيل بیان گردیده است. توصیه می شود که هر سرمایه گذار قبل از هرگونه اقدام به سرمایه گذاری با مطالعه اساسنامه از مفاد آن آگاهی یابد. سرمایه گذاران محترم جهت اطلاع از متن کامل اساسنامه و تغییرات آن می توانند در لینک های زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات اساسنامه:

عنوان فایل
تایید تغییر متولی صندوق در مجمع مورخ 99/08/24
مجمع تمدید مجوز فعالیت صندوق
مجمع اساسنامه ای مورخ 1399/04/28
صورت جلسه سالانه صندوق(تغییر حسابرس)
صورتجلسه و تائید سازمان مجمع سالانه مورخ 13980209
مجمع تغییر بند 22 اساسنامه
تغییرات شماره4
تغییرات شماره3
تغییرات شماره2
تغییرات شماره1