امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری زرین پارسیان در تاریخ 1393/07/01 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل 12 بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
تغییر مشخصات و کارمزد متولی
اختصاص واحد های جایزه مجمع مورخ 28/04/99
مجمع مورخ 11/05/1399
افزایش سقف به یک میلیون و پانصد هزار واحد
تغییرات مجمع اضافه شدن سرمایه گذاری در بازار پایه فرابورس ایران ، کارمزد متولی
صورتجلسه و تائید سازمان مجمع عمومی هزینه مجمع، هزینه نرم افزار و تغییر حسابرس مورخ 13980209
تغییرات کارمزد مدیر صندوق مجمع مورخ 13970621
تغییرات امیدنامه افزایش سقف صدور واحدهای صندوق مجمع مورخ 13970503
مجمع تغییر حداقل واحد های سرمایه گذاری
مجمع 29/1/1397 اضافه شدن هزینه سازمان به هزینه های صندوق و افزایش سقف هزینه مجمع و حد نصاب صندوق طی ابلاغیه 12020097
تغییرات مجمع 97/04/06 تغییر کارمزد ابطال و حذف پرداخت دوره ای
تغییرات شماره3
تغییرات شماره2
تغییرات شماره1
تغییرات امیدنامه مجمع 05/03/1397 تغییر کارمزد متولی
تغییر ترکیب دارایی و کارمزد مدیر