بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اسامی حاضران در مجمع 1396/05/07

1.آقای مهدی محمودی به سمت رئیس مجمع به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان 
2.خانم هما کشاورزان به سمت ناظر اول به نمایندگی از کارگزاری پارسیان
3.آقای رضا یعقوبی به سمت ناظر دوم و نماینده متولی
4.خانم نسترن احمدی به سمت دبیر مجمع