مجمع صندوق مورخ 1396/08/16

 

 احتراما به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان در روز سه شنبه مورخ 1396/08/16 راس ساعت 14 در محل شرکت،واقع در خیابان ملاصدرا،شیخ بهایی شمالی،نبش بن بست مهران پلاک 99،ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار می گردد.
دستور جلسه:
• تغییر ترکیب دارایی صندوق 
• سایر موارد