برگزاری مجمع تغییر هزینه نرم افزار صندوق

احتراما به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان در تاریخ 1396/03/16 راس ساعت 15 در محل شرکت واقع در خیابان شیخ بهایی شمالی،نبش بن بست مهران پلاک 99 ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار گردید.اسامی حاضران در مجمع به شرح زیر می باشد:

  • آقای مهدی محمودی به نمایندگی از تامین سرمایه لوتوس پارسیان بعنوان دارنده واحدهای ممتاز به سمت رییس مجمع
  • آقای ابوالفضل شهرآبادی به نمایندگی از کارگزاری پارسیان بعنوان دارنده واحدهای ممتاز به سمت ناظر مجمع
  • آقای رضا یعقوبی به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهراد مشار بعنوان متولی به سمت ناظر مجمع
  • خانم نسترن احمدی به نمایندگی از تامین سرمایه لوتوس پارسیان به سمت دبیر مجمع