برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان

احتراما به استحضار می رساند مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان در تاریخ 1396/02/13 راس ساعت 14 در محل شرکت واقع در خیابان شیخ بهایی شمالی،نبش بن بست مهران،پلاک 99 ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار گردید.اسامی حاضران در مجمع به شرح زیر می باشد:

  • آقای مهدی محمودی به نمایندگی از تامین سرمایه لوتوس پارسیان بعنوان دارنده واحدهای ممتاز به سمت رییس مجمع
  • آقای رضا یعقوبی به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهرادمشار بعنوان متولی به سمت ناظر مجمع
  • آقای سعید پرچمی همپا به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به سمت ناظر مجمع
  • خانم نسترن احمدی به نمایندگی از تامین سرمایه لوتوس پارسیان به سمت دبیر مجمع