تقسیم سود صندوق

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم می رساند سود صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان معادل 310،655 ریال به ازای هر واحد در تاریخ 1395/12/01 به حساب سرمایه گذاران واریز گردید.