برگزاری مجمع مورخ1395/12/10

"احتراما به استحضار می رساند، مجمع صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان در تاریخ1395/12/10  در محل شرکت به آدرس: خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی،نبش بن بست مهران،پلاک

٩٩ شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان رآس ساعت ١٥ تشکیل می گردد. 
دستور جلسه: تغییر هزینه کارمزد متولی"