رویه پذیره نویسی و صدور وابطال

به اطلاع میرساند جهت اطلاع از رویه پذیره نویسی صندوق زرین پارسیان به بخش مجامع مراجعه فرمایید.