برگزاری مجمع مورخ ١٣٩٤/٠٢/٢٧

احتراماً به اطلاع میرساند، مجمع صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان در تاریخ ٢٧/٠٢/١٣٩٤ در محل جدید شرکت به آدرس : خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهائی شمالی، نبش بن بست مهران پلاک٩٩ شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان راس ساعت ١٥ تشکیل می گردد.
دستور جلسه :
- تغییر بند "و " ماده ٢٢ اساسنامه صندوق به شرح: به غیر از مدیر سرمایه گذاری یا هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری، موسسان و ضامن نقد شوندگی، هر سرمایه گذار میتواند حداکثر ١٠% حداکثر واحدهای سرمایه گذاری را مالک شود.
- تغییر آدرس صندوق
- سایر موارد