دعوت به مجمع صندوق

با توجه به برگزاری مجامع صندوق سرمایه­ گذاری زرین پارسیان در تاریخ 24/08/1399 ساعات­ 9:00 و 10:00 بدینوسیله ضمن دعوت از ارکان و دارنده واحد های ممتاز جهت شرکت در مجمع یاد شده دستور جلسه به شرح ذیل به استحضار می رسد:

آدرس: خیابان شیخ بهایی شمالی- نبش کوچه مهران- پلاک 99 ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان

دستور جلسه :

  • تغییر متولی صندوق
  • سایر موارد

فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل