اطلاع رسانی در خصوص اختصاص سهام جایزه

سرمایه گذار محترم صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان، به استحضار می رساند در تاریخ 1399/07/12 به ازای هر واحد سرمایه گذاری فعلی شما، 9 واحد جایزه به شما تخصیص خواهد یافت و خالص ارزش هر واحد بر ده تقسیم می گردد.لازم به ذکر است این اقدام در ارزش کل دارایی شما تاثیر گذار نخواهد بود  و در راستای صرف و صلاح سرمایه گذاران با هدف مشارکت هرچه بیشتر با مبالغ حداقلی در صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان صورت می پذیرد.  

به جهت اجرای این مهم در روز های سه شنبه مورخ 1399/07/08 و چهارشنبه 1399/07/09 امکان ثبت درخواست صدورو ابطال در سامانه صندوق امکان پذیر نخواهد بود.