دعوت به مجمع صندوق

با توجه به برگزاری مجامع صندوق سرمایه ­گذاری زرین پارسیان در تاریخ 11/05/99 ساعت­ 14 و 15بدینوسیله ضمن دعوت از ارکان و سهامداران ممتاز جهت شرکت در مجمع یاد شده پیشاپیش مراتب تشکر و قدردانی خود را از قبول زحمتی که خواهید فرمود اعلام می نمایم.

آدرس: خیابان شیخ بهایی شمالی- نبش کوچه مهران- پلاک 99 ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان

دستور جلسات :

  • تصمیم گیری در خصوص تمدید مجوز فعالیت 
  • تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه حسابرس
  • تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه نرم افزار