برگزاری مجمع صندوق زرین پارسیان

با توجه به برگزاری مجامع صندوق سرمایه ­گذاری زرین پارسیان در تاریخ 28/04/1399 ساعت­ 12:00 و 13:00بدینوسیله ضمن دعوت از ارکان و سهامداران ممتاز جهت شرکت در مجمع یاد شده پیشاپیش مراتب تشکر و قدردانی خود را از قبول زحمتی که خواهید فرمود اعلام می نمایم.

آدرس: خیابان شیخ بهایی شمالی- نبش کوچه مهران- پلاک 99 ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان

دستور جلسات :

  • تصمیم گیری در خصوص ابلاغیه  12020106 سازمان بورس و اوراق بهادار
  • تصمیم گیری در خصوص تخصیص واحد جایزه 
  • تصمیم گیری در خصوص افزایش تعداد حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری