اسامی حاضرین در مجمع عمومی 13980209

احتراما به استحضار میرساند مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان مورخ 13980209 راس ساعت 15 در محل شرکت واقع در خیابان شیخ بهایی شمالی نبش بن بست مهران پلاک 99 ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار گردید.

اسامی حاضرین در مجمع:

1) خانم مارال طریحی به نمایندگی از تأمین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان مدیر، ضامن نقد شوندگی و سهامدار ممتاز به سمت رئیس مجمع

2) خانم بهاره همتی به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان متولی به سمت ناظر مجمع

3) آقای مجتبی جهانگیری به نمایندگی از کارگزاری پارسیان به عنوان دارنده واحد ممتاز به سمت ناظر مجمع

4)خانم مارال طریحی به سمت دبیر مجمع