اسامی حاضرین در مجمع سالانه 13980209

احتراما به استحضار میرساند مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان مورخ 13980209 راس ساعت 14 در محل شرکت واقع در خیابان شیخ بهایی شمالی نبش بن بست مهران پلاک 99 ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار گردید.

اسامی حاضرین در مجمع:

1)  خانم مارال طریحی به نمایندگی از تأمین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان مدیر، ضامن نقد شوندگی و سهامدار ممتاز به سمت رئیس مجمع

2)   خانم فاطمه پزشک زاده به نمایندگی از سازمان به سمت ناظر مجمع

3) خانم بهاره همتی به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان متولی به سمت ناظر مجمع

4)خانم مارال طریحی به نمایندگی از تامین سرمایه لوتوس پارسیان به سمت دبیر مجمع