برگزاری مجمع عمومی مورخ 13980209

احتراما به استحضار می رساند مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان در روز دوشنبه مورخ  1398/02/09 راس ساعت 15 در محل شرکت،واقع در خیابان ملاصدرا،شیخ بهایی شمالی،نبش بن بست مهران پلاک 99،ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار می گردد.

دستور جلسه:

·         تصویب هزینه مجمع

·         تعیین حسابرس صندوق

·         تصویب هزینه نرم افزار

·         تعیین رکن مدیر ثبت صندوق

·         سایر موارد