برگزاری مجمع صندوق مورخ 1397/06/21

احتراما به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان در روز چهارشنبه مورخ 97/06/21 راس ساعت 9 در محل شرکت واقع در خیابان ملاصدرا ، شیخ بهایی شمالی ، نبش بن بست مهران پلاک 99 ، ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار میگردد 

دستور جلسه :

تغییرات کارمزد مدیر

سایر موارد