مجمع صندوق مورخ 97/04/06

 احتراما به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان در روز چهار شنبه مورخ 97/04/06 راس ساعت 09 در محل شرکت،واقع در خیابان ملاصدرا،شیخ بهایی شمالی،نبش بن بست مهران  .پلاک 99،ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار می گردد
دستور جلسه:
• تغییر کارمزد صدور و ابطال
• سایر موارد