مجمع صندوق مورخ 97/03/05

احتراما به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان در روز شنبه مورخ 97/03/05 راس ساعت 09 در محل شرکت،واقع در خیابان ملاصدرا،شیخ بهایی شمالی،نبش بن بست مهران پلاک 99،ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار می گردد.
دستور جلسه:
• تغییر کارمزد متولی 
• سایر موارد