مجمع صندوق مورخ 97/01/29

 احتراما به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان در روز چهار شنبه مورخ 97/01/29 راس ساعت 09 در محل شرکت،واقع در خیابان ملاصدرا،شیخ بهایی شمالی،نبش بن بست مهران پلاک 99،ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار می گردد.
دستور جلسه:
• تصویب صورت های مالی سالانه صندوق
• سایر موارد